Home

ASO richtingen 3e graad

Overzicht lessentabellen aso-richtingen 3e graad EMT EWI GLA HUM WET LMT LWE MWE LWI 8 LWI 6 WWI 8 WWI 6 Godsdienst Aardrijksk. 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 Sommige richtingen splitsen uit in aparte studierichtingen met verschillende accenten. In dat geval zal je moeten kiezen wat best bij je interesses en mogelijkheden past. Een aantal studierichtingen en/of studiegebieden starten nieuw vanaf de3e graad. Tot de 3e graad behoren ook.: het Se-n-Se in TSO en KSO, de voorbereidende jaren HO in ASO en KS ASO - derde graad - schooljaar 2020-2021. vijfde en zesde jaar: Economie - Moderne Talen: In de derde graad groei je naar een meer definitieve keuze. De richting economie - moderne talen richt zich tot leerlingen met een echt talent voor het economische en de moderne vreemde talen

Overzicht lessentabellen aso-richtingen 3e graad EMT EWI GLA GLA WI6 HUM WET LMT LWE MWE LWI 8 LWI 6 WWI 8 WWI 6 Godsdienst Aardrijksk. 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 SO: 3e graad Technisch secundair onderwijs (TSO) Voorbereidend jaar HO Se-n-Se TSO Se-n-Se KSO 7e specialisatie BSO. 6e leerjaar ASO Ga je meteen voor een diploma en kies je een studierichting in de derde graad? Hou dan rekening met je toekomstplannen. Wil je verder studeren, kies dan voor aso, kso of tso. Wil je meteen gaan werken, kies voor bso of tso. Je mag met elk diploma verder studeren of gaan werken. Maar niet elk diploma bereidt je even goed voor. Getuigschrifte Tweede en derde graad SO Masterplan SO zodat duidelijk is welke richtingen, gelinkt aan de bestaande onderwijsvormen, kunnen worden aangeboden. De matrix en de verticale ordening bevatten telkens dezelfde studierichtingen. 2 (ASO, sport, auto, bouw, chemie,.

GO! atheneum Boom biedt u een ruime keuze aan in zowel ASO als TSO richtingen. In de tweede graad staan we garant voor het algemeen vormend karakter van onze studierichtingen, 2e leerjaar in de 3e graad Latijn-moderne talen ASO : 22350: 2e leerjaar in de 3e graad Latijn-wiskunde ASO : 22352: 2e leerjaar in de 3e graad Moderne talen. In Vlaanderen is het secundair onderwijs het onderwijs dat in de regel wordt gevolgd tussen 12 en 18 jaar. Het secundair onderwijs volgt op het basisonderwijs in Vlaanderen en bereidt de leerling voor op verschillende soorten van hoger onderwijs en/of op de arbeidsmarkt.. Vóór de onderwijshervormingen werd de term middelbaar onderwijs gebruikt. . In Nederland heet het secundair onderwijs. 3e graad ASO. Richtingen Richting voor leerlingen met interesse en aanleg voor wiskunde en wetenschappen. opties: optie 1: Latijn (2u) + IT & programmeren met uitdagend wiskundeproject (1u) optie 2: onderzoek (2u) IT & programmeren met uitdagend wiskundeproject (1u) WW. In de derde graad TSO kan je bij ons kiezen tussen volgende richtingen. Het overzicht van alle richtingen vind je hier. In de derde graad BSO kan je bij ons kiezen tussen office&retail (Kantoor)/ Business support (Kantooradministratie en gegevensbeheer) en onthaal & recreatie / gespecialiseerde recreatiemedewerker Samenvatting chemie 3e graad aso en andere samenvattingen voor Chemie, Moderne-Talen Wetenschappen. Dit is een uitgebreide samenvatting van chemie in 3aso. Ik heb deze samenvatting gebaseerd op een werkboek. Als je toch zeker wilt zijn dat alle onde..

Derde graad ASO We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt ASO 3de graad Bedoeling van de derde graad ASO. De bedoeling van de ASO-richting is steeds een algemene vorming te geven. Het ASO is een theoretisch verkennen van de werkelijkheid. Je tracht er dieper door te dringen in de inhoud en de methodes van elk studiedomein. Je gaat de leerstof met inzicht en meer theoretisch benaderen Atheneum Veurne Centrum biedt een uitgebreide keuze aan ASO-richtingen, samen met 2 TSO-richtingen. Dit aanbod vloeit voort uit de steunpilaren van de school: 3e graad. aso. aso 5e en 6e jaar. Economie - Moderne Talen, optie Samenvatting fysica 3e graad ASO en andere samenvattingen voor Fysica, Moderne-Talen Wetenschappen. Dit is een uitgebreide samenvatting van alle leerstof Fysica van de 3e graad ASO voor de examencommissie, maar het kan ook handig zijn ter voorbereidi.. Sportwetenschappen is een wetenschappelijke richting met een stevige component sport. De verschillende sportdisciplines zijn de aanzet tot wetenschappelijke verdieping en onderzoek op wetenschappelijke basis van beweging en lichaam. pdf bestand Lessentabellen 3de graad ASO.pdf (70 kB

Een richting die bij je past en die je toekomst geeft. 2e graad Algemeen secundair onderwijs (ASO) 4e leerjaar ASO. 4e leerjaar TSO. 4e leerjaar KSO. 4e leerjaar BSO. Duaal leren Leertijd Deeltijds BSO. 3e leerjaar ASO. 3e leerjaar TSO. 3e leerjaar KSO. 3e leerjaar BSO MS4949_1/1 / 108113 Methode chemie voor de 3e graad aso Richtingen met 2 graaduren Richtingen met 3/4 graaduren voor het 6e jaar Modules Redoxreacties en •• Conform het leerplan voor de 3e graad aso •• Achtergrondinformatie bij de operationele doelstellingen •• Mogelijke toets- en examenvragen •• Suggesties voor huistaken. Samenvatting Duits 3e graad ASO en andere samenvattingen voor Duits, Moderne-Talen Wetenschappen. Dit is een uitgebreide samenvatting van ALLE grammatica en tips voor Duits voor de examencommissie voor talen richtingen. Daarbovenop zitten er ook ti.. Het 3e en 4e leerjaar van het secundair onderwijs vormen de 2e graad. Na het 2e leerjaar van de 1e graad moet je nu een keuze maken die je verdere schoolloopbaan in het secundair onderwijs in grote mate zal bepalen. Vanaf 1 september 2021 zal je in de 2 e graad kiezen tussen studierichtingen, studiedomeinen en finaliteiten Onderwijs.vlaanderen.be is een officiële website van de Vlaamse overheid. uitgegeven door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Contacteer on

3de graad aso 5 AV Engels D/2014/7841/002 Dit leerplan wil leerlijnen uitzetten en een houvast bieden om leeractiviteiten te ontwikkelen die de leerlingen in staat stellen het gewenste beheersingsniveau te bereiken. 1.2 Situering van het leerplan Engels behoort tot de basisvorming van alle aso-richtingen in de 2de en 3de graad Het 2de leerjaar van de 3de graad (het 6de leerjaar) moet een leerling in dezelfde studierichting en onderwijsvorm volgen. Uitzonderlijk kan de klassenraad een afwijking van dat principe toestaan wegens ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen De 1e, 2e graad en het 1e leerjaar van de 3e graad van deze ASO-richting is reeds volledig uitgebouwd, op 1 september 2021 volgt het 2e leerjaar van de 3e graad. Geniet van je ontdekkingstocht door ons studieaanbod! Vanaf 1 september 2019 organiseren wij stapsgewijs ons studieaanbod volgens de nieuwe onderwijshervorming In onze derde graad van het ASO bieden wij de volgende studierichtingen aan: Economie - moderne talen. Verkies je een professionele bachelor, dan liggen richtingen in de lijn van accountancy, fiscaliteit, financiewezen, logistiek of marketing voor de hand

SO: 3e graad - Onderwijskieze

Het algemeen secundair onderwijs (aso of a.s.o.), vroeger en nu ook nog vaak in spreektaal humaniora genoemd, is een onderwijsvorm in Vlaanderen.Het aso volgt op de eerste graad (de observatiegraad) van het secundair onderwijs en wordt ingedeeld in een tweede (de oriëntatiegraad) en derde graad (de determinatiegraad). Een graad bestaat uit twee leerjaren Terug naar het overzicht. 3e graad • ASO Wetenschappen - wiskunde (WEWI) Voor wie? Wetenschappen - wiskunde is een logische vervolg op de richting Wetenschappen in de tweede graad.. Weet je graag hoe dingen werken, trek je graag het labo in om zelf dingen te onderzoeken?Kan je de werkelijkheid niet zomaar aanvaarden, maar wil je het mechanisme achter de schermen begrijpen Terug naar het overzicht. 3e graad • ASO Humane wetenschappen (HWE) Voor wie? Humane Wetenschappen is het verlengde van de gelijknamige studierichting in de tweede graad.. Je kiest voor Humane wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in het algemeen.Je maakt kennis met wetenschappelijke benaderingen van mens en maatschappij Studieaanbod derde graad. BimSem > Leerling > Studieaanbod ASO. Het Algemeen in LO & Sport), komt er ruimte vrij om je te focussen op wat je echt weet te boeien: economie, sport. Theoretische TSO-richtingen bereiden je voor op een specialisatiejaar of hoger onderwijs buiten de universiteit

3E GRAAD (leerjaar 5 en 6) DOORSTROOMFINALITEIT (aso) Sportwetenschappen. Ben jij sportief, geïnteresseerd in wetenschappen én ook leergierig? Dan zit je goed in onze derde graad Sportwetenschappen. In deze richting leer je op een gezonde manier sporten en bewegen en krijg je meer inzicht in het bewegingsmechanisme van het menselijk lichaam In ASO en TSO selecteer je ook opnieuw zelf je modules. BSO-richtingen sluiten bij ons af met een specialisatiejaar. Derde graad - eerste jaar ASO. Latijn - Moderne talen. Economie - Wiskunde. Latijn - Wiskunde. Economie - Wetenschappen. Latijn - Wetenschappen. Humane Wetenschappen Overtredingen van de 3e graad brengen de veiligheid van personen rechtstreeks in gevaar. Voorbeelden van overtredingen van de 3e graad. Een rood verkeerslicht negeren; 13° De bestuurder die van richting verandert moet voorrang verlenen aan de bestuurders en aan de voetgangers die de andere delen van dezelfde openbare weg volgen

ASO - 3de graad - Atheneum Schild

 1. - In aso-richtingen is de benadering theoretischer - tso-richtingen combineren beide: de theorie wordt er aangeboden in concrete toepassingen. We waken erover dat deze afdelingen niet onder elkaar, Je denkt daarbij best ook al aan de verdere mogelijke studierichtingen in de 3e graad
 2. g naar de universiteit of hogeschool. Richtingen 2de en 3de graad. Economie Economie en wiskunde openen vele deuren. - Thibault Bulinckx. Sportwetenschappen Mijn droom
 3. Verspreid over Vlaanderen zijn er 6 topsportscholen die de studierichting topsport (ASO, TSO en BSO) mogen aanbieden: Antwerpen, Brugge, Gent, Vilvoorde, Hasselt en Leuven. Elke school spitst zich toe op bepaalde sporttakken: voor volleybal moet je in Vilvoorde zijn, voor zwemmen in Antwerpen.Elke school heeft ook zijn eigen topsportschoolcoördinator, die fungeert als schakel tussen de school.
 4. Code, reeks cultuur- en gedragswetenschappen voor de 2de en 3de graad aso
 5. Derde graad. Technisch secundair onderwijs. Chemie. Farmaceutisch-technisch assistent. Gezondheids- en welzijnswetenschappen. presentatie zetten we de verschillen en gelijkenissen op een rijtje om je te helpen een keuze te maken tussen de drie richtingen. Toekomstmogelijkheden. Zevende jaren. Technisch secundair onderwijs. Apotheekassistent.

SO: 3e graad Technisch secundair - Onderwijskieze

STEM - Industriële Wetenschappen 3e graad Afdrukken E-mailadres Voor wie? - je hebt industriële wetenschappen of een richting met leerweg 5 wiskunde gevolgd in de 2de graad - 8 uur wiskunde op het niveau van de aso-richtingen met wiskunde in hun naam (Latijn-wiskunde, wetenschappen-wiskunde Hey! Ik ben Morgan en ik verkoop hier samenvattingen van alle leerstof van de 3e graad voor examencommissie. Ik heb humane wetenschappen gedaan bij de examencommissie voor een tijdje, maar ik ben overgeschakeld naar moderne talen-wetenschappen. Daarom dat ik samenvattingen heb van beide richtingen : Van 29 studiegebieden naar 8 studiedomeinen in 2e en 3e graad secundair onderwijs Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 13 januari 2017 Er is vandaag een belangrijke mijlpaal genomen in de modernisering van het secundair onderwijs in Vlaanderen

2de en 3de graad ASO (Ons aanbod) - Atheneum Lokeren

3e graad • TSO Industriële ICT - NIEUW. Wat: 3de graad TSO. Waarom: Deze richting combineert de elektronica met industriële ICT. De leerlingen kunnen na de 3de graad kiezen voor onmiddellijke tewerkstelling of voor een Se-n-Se jaar met een goede ondersteunende kennis van ICT en microprocessoren Dit is een uitgebreide samenvatting van de leerstof chemie in de 3e graad aso. Voor gedetailleerde informatie over wat besproken wordt in deze samenvatting raad ik je aan om te kijken naar de inhoudstafel 3de graad aso 5 AV Economie D/2006/0279/051 1 BEGINSITUATIE Leerlingen, die opteren voor de richting Economie -Moderne Talen of Economie - Wiskunde in de derde graad, zullen in de meeste gevallen in de tweede graad het vak economie gevolgd hebben. Maar ook de leerlingen MATRIX SECUNDAIR ONDERWIJS 3e GRAAD 16 maart 2017 - (*): niche-opleidingen / (°): deze richtingen kunnen ook aangeboden worden binnen BuSO OV4 Finaliteit Doorstroom Dubbele finaliteit (doorstroom / arbeidsmarkt) Finaliteit Arbeidsmarkt BuSO beschermd arbeids- milieu / Domeinoverschrijdend dagbesteding ASO (°) Domeingebonde 3de graad 3de graad. Het blijven ASO-richtingen met veel mogelijkheden voor het hoger onderwijs. Economie - moderne talen Je staat sterk als je de twee troeven van deze moderne studierichting tegelijk kan uitspelen: een sterke taalvaardigheid met een economische know-how

De richting economie met optie moderne talen richt zich tot leerlingen met een grote interesse voor het economische en de moderne vreemde talen. Dit is een voorbereiding op een keuze voor economie - moderne talen in de derde graad ASO De leerkrachten missen hun leerlingen tijdens deze crisis. In dit filmpje willen de leerkrachten van de eerste graad hun leerlingen een hart onder de riem steken. Inschrijvingen. Samen met al de secundaire scholen van Boechout, Borsbeek, Duffel, Edegem, Lier en Mortsel kiezen wij ervoor om te werken met een digitaal centraal aanmeldingsregister In onze derde graad zijn er twee KSO-richtingen en tien ASO-richtingen: KUNSTSECUNDAIR ONDERWIJS (KSO) 1. Architecturale Vorming. 2. Bij een verandering van richting moet je een inhaalprogramma afwerken. Voor meer informatie zie brochure 3e graad. Sign in. De leerlingen in de 3de graad volgen de keuze 6 of 8 uren wiskunde per week. Diegenen die kiezen voor 6 uren wiskunde krijgen 2 uren Duits. Voor zij die gaan verder studeren in de wiskundig sterke richtingen zoals bv. ingenieurswetenschappen of toegepaste ingenieurswetenschappen, blijven we echter ook 8u wiskunde inrichten

Studierichtingen - Examencommissie secundair onderwij

Dit is een uitgebreide samenvatting van alle leerstof biologie van de 3e graad ASO voor de examencommissie maar het kan ook handig zijn ter voorbereiding op het toelatingsexamen arts/tandarts. De leerstof wordt ondersteund door handige afbeeldingen. Ook zijn er vorige examenvragen van de examencommissie en algemene tips aan toegevoegd en een handige youtube-playlist De 2e en 3e graad. De tweede en de derde graad omvatten een breed aanbod van studierichtingen waarbij rekening gehouden wordt met ieders mogelijkheden en talenten. Je hebt de keuze tussen theoretische en meer praktische studierichtingen, tussen ASO, TSO of BSO De studierichting Wetenschappen met STEM bereidt je voor op Moderne Talen-Wetenschappen (met vier uur wiskunde), Moderne Talen-Wiskunde (met zes uur wiskunde) of Wetenschappen-Wiskunde (met zes of acht uur wiskunde) in de derde graad. Je kan ook overstappen naar een economische richting of een andere ASO-TSO-KSO-richting. Contactpersone WISKUNDE in de 3e graad aso Wiskunde is een vak dat in elke studierichting aan bod komt. Dit gaat van minimaal 3 uur per week tot maximum 8 uur per week. Afhankelijk van je interesses en wiskundige capaciteiten kies je de richting die best bij jou past 2de graad. ASO - Economie - Latijn - Wetenschappen - Humane Wetenschappen; TSO - Handel (2de graad) Aansluitende richtingen. 3e graad aso. Economie (Eco) Je bestudeert de economische en maatschappelijke factoren die niet weg te denken zijn in onze samenleving

Studieaanbod - GO! atheneum Boo

3e graad (GO!) Voor de derde graad ASO werkten we een reeks leerboeken uit voor richtingen met 7u wiskunde en voor richtingen met 3/4u.Bij die laatste bieden we in de boeken ook uitbreiding voor richtingen met 5u wiskunde. Bekijk de uitgaven voor ASO 7u ASO - 3e graad - Basisvorming 5 AV Frans (1e leerjaar: 3 lestijden/week, 2e leerjaar: 3 lestijden/week) ALGEMENE DOELSTELLINGEN Het Pedagogisch Project van het GO!Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wil mensen vormen die intellectueel nieuwsgierig blijven met een levenslange bereidheid tot studie en vorming Derde graad aso - studierichting wetenschappen-wiskunde. Je profiel. Je hebt een brede interesse en talent voor wiskunde en wetenschappen. Je behaalde in de tweede graad zeer goede tot goede resultaten voor de vakken die de hoofdcomponenten vormen in de richting van jouw keuze Technisch secundair onderwijs of tso is in Vlaanderen de verzamelnaam van alle technische studierichtingen vanaf het derde jaar secundair onderwijs.In de eerste graad van het secundair onderwijs (het eerste en het tweede leerjaar) zijn weliswaar technische opties mogelijk, maar wordt er niet gesproken van onderwijsvormen (tso, aso, kso en bso)

Secundair onderwijs - Wikipedi

 1. 2de & 3de graad ASO/TSO. Zelfstandig werken. Onze tweede en derde graad hebben een aparte campus aan de Kasteelpleinstraat. Zo komen we tegemoet aan de specifieke eisen van die leeftijd: leerlingen leren zelfstandig werken en leren grotere leerstofgehelen verwerken in een semestersysteem
 2. Een eigen richting kiezen. Inzicht in eigen mogelijkheden verwerven en ze ten volle leren benutten. In de tweede graad worden de volgende richtingen aangeboden: Economie (Ec) Humane Wetenschappen (Hu) Latijn (La) Wetenschappen (We) Het totaal aantal uren per week is 32
 3. 3e graad - 5e/6e/7e lj / Verzorging; met kinderen of bejaarden werken en binnen een team hun verantwoordelijkheid willen dragen horen zeker thuis in deze richting. De tweede graad BSO Verzorging-voeding is de meest logische onderbouw, A-attest of B-attest bezit van het 2de leerjaar van de 2de graad (4 ASO, 4 BSO, 4 TSO,.
 4. g ligt de focus op economie en moderne talen. De algemene of sociale economie krijgt de meeste aandacht. Ze bestudeert de menselijke, economische relaties in een land en tussen de landen in de wereld
 5. Humane wetenschappen in BimSem is een bijzondere ASO-studierichting! In de tweede graad zijn alle ASO-richtingen voor 80 à 90% aan elkaar gelijk. Toch heeft net de richting humane wetenschappen er door zijn richtingsvakken en specifieke aanpak al een eigen kleur en aantrekkingskracht

Video: 3e graad ASO GO! Eureka Atheneum Torhou

derde graad - OLV

 1. In de tweede graad heb je dan al getoond dat je beantwoordt aan de bovenstaande kenmerken. of. Je hebt niet de richting Humane Wetenschappen gevolgd in de tweede graad, maar voelt je wel aangesproken door de bovenstaande kenmerken. Wil je vanaf de derde graad aansluiten, dan moet je de gemiste leerstof van de richtingsvakken zelfstandig bijwerken
 2. Natuurwetenschappen ken je al vanuit de eerste graad, vanaf het derde jaar wordt dit vak opgesplitst in biologie, chemie en fysica. In de wetenschapsrichting krijg je van elk van deze vakken 2u, dat is per vak een uurtje extra ten opzichte van de andere ASO-richtingen. In deze studierichting heb je sowieso 5u wiskunde per week
 3. Derde graad aso - studierichting moderne talen. Je profiel. Je hebt een brede interesse en talent voor taal, cultuur, wiskunde en wetenschappen. Je behaalde in de tweede graad zeer goede tot goede resultaten voor de vakken die de hoofdcomponenten vormen in de richting van jouw keuze
 4. Wetenschappen erste en tweede jaar van de derde graad ASO (16-18 jaar) eerste jaar vanaf 01.09.2020 tweede jaar vanaf 01.09.2021. De richting Wetenschappen is een ASO-richting gericht op doorstromen naar het hoger onderwijs
 5. 2de en 3de graad. In de 2de en 3de graad richt het Sint-Agnesinstituut de drie onderwijsvormen in: ASO (algemeen secundair onderwijs, TSO (technisch secundair onderwijs) en BSO (beroepssecundair onderwijs). Na de derde graad van elke onderwijsvorm behaalt de leerling het diploma secundair onderwijs
 6. 3e graad aso Economie-Moderne Talen . Jouw talenten en interesses. Heb je zowel interesse voor economie als voor samenleving? Dan is de richting Economie - Moderne Talen zeker iets voor jou! Logischerwijs kom je uit de 2e graad economie maar ook vanuit andere aso-studierichtingen kun je instromen. Leren is uitdagend Economie
 7. Terug naar het overzicht. 3e graad • ASO Economie - moderne talen (EMT) Voor wie? Economie - moderne talen is een logisch vervolg voor wie Economie volgde in de tweede graad.. Heb je interesse in actualiteit en wil je begrijpen hoe onze economie werkt? Ben je cijfervaardig, kritisch en taalvaardig?Heb je een talenknobbel, a knack for languages ou une bosse des langues

Samenvatting chemie 3e graad aso / Moderne-Talen

Ondernemen & Marketing - derde graad. Ben je commercieel aangelegd? Heb je een uitgesproken interesse voor ondernemen in al zijn aspecten en talen? Dan ben je bij Ondernemen & Marketing aan het juiste adres! Deze studierichting is praktijkgerichter dan de economische richtingen uit het ASO Net als in de tweede graad zijn de studierichtingen die in het vijfde en het zesde jaar worden aangeboden, dezelfde. Van studierichting veranderen halverwege de derde graad is echter af te raden. Nieuw in de derde graad ASO is dat je telkens twee studiecomponenten combineert, behalve in de richting Humane Wetenschappen

Derde graad ASO - kamortsel

Lesrooster 3e graad ASO . Unieke richtingen. Latijn & STEM. STEM staat voor wetenschap, Pop-up in richting economie. We gaan eveneens van start met een uniek graadoverschrijdend project. De bedoeling is dat we een project gaan opzetten om onze leerlingen economisch te prikkelen Secundair onderwijs ASO, BSO en TSO handelsonderwijs Begijnhofstraat 3/5 2870 Puurs-Sint-Amands Tel 03 890 63 30. Bovenbouw Campus Schuttershof Technisch onderwijs Schuttershofstraat 17 2870 Puurs-Sint-Amands Tel 03 897 95 8 Hier ontdek je alles over onze studierichtingen. Volg je hart en luister naar je talent bij het kiezen van een nieuwe richting. Wij helpen je graag op pad Onze derde graad is in verschillende opzichten uniek. In de richtingen met moderne talen en de richting Grieks-Latijn krijg je 2 u. Spaans in het zesde jaar. Als je op SP afstudeert, ken je dus 4 moderne vreemde talen: Duits, Engels, Frans en Spaans! In het vijfde jaar mag je in de talenrichtingen ook proeven van het vak psychologie

www.wilfam.be ASO 3de graad

Zij beschikken over de nodige basiscompetenties om een 3e graad TSO in de gespecialiseerde component Dierenzorg aan te vatten. Ook instromers uit een ander studiegebied of voor leerlingen uit het ASO-KSO met bv. een B-attest en clausulering ASO-KSO, kunnen perfect aansluiten in de 3e graad Bij ons vind je dan ook een verscheidenheid aan richtingen binnen het ASO, BSO, KSO en TSO, waar leerlingen hun interesses kunnen ontdekken en hun talenten kunnen ontplooien. RICHTINGEN 2DE GRAAD. ASO. WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN LATIJN ECONOMIE. BSO . KANTOOR VOEDING-VERZORGING. KSO. BEELDENDE EN ARCHITECTURALE KUNSTEN. TSO STUDIEAANBOD. TER INFO: de richting 'techniek-wetenschappen' in de 3e graad is momenteel in aanvraag en deze zal kunnen starten in september 2021 3de graad ASO Moderne Talen In deze richting neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen en die na elke aso-richting mogelijk zijn. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte.

STUDIERICHTINGEN GO! Atheneum Veurn

Communicatie & Media - 3e graad (TSO) Creatie & Mode - 3e graad (TSO) Lichamelijke Opvoeding & Sport - 3e graad (TSO) Voor de richting Creatie & Mode zijn we op zoek naar jong en creatief talent. Je houdt van kleuren en vormen. Je zoekt inspiratie in je omgeving, de natuur en kunst 6 3de graad aso D/2014/7841/016 Natuurwetenschappen 2.2 Leerlijnen natuurwetenschappen van de 1ste graad over de 2de graad naar de 3de graad Om de realisatie van de leerlijn te waarborgen is overleg met collega's van de 2de graad nodig. Leerlijn 1ste graad 2de graad 3de graad (Natuurwetenschappen) e Deeltjesmode Ingevuld met richtingen per graad en per finaliteit. Basisvorming ? ltSpecifiek gedeelte ? Lt. Complementair gedeelte? Oriënterend Selecterend. Van eerste naar tweede en derde graad (MATRIX) Masterclass modernisering so - nov-dec 2019. 16 oktober 201 Moderne vreemde talen in 3e graad ASO. Basispakket. basis Frans en Engels zijn dezelfde in alle richtingen; dit wil zeggen dat talen ook belangrijk zijn in de niet-talige richtingen: wetenschappen-wiskunde en economie-wiskunde; Taalgerichte studierichtingen op VCM:.

kOsh : schitterende opendeurdag secundair op 4 campussenHouttechnieken | 3de graad TSO | TSM MechelenLITC | LITC ingehuldigd door Minister-President Kris Peetersgevel

Klik op een richting voor meer informatie. 2e graad - jaar III en IV; Economie (+ 1u. ec ) ASO: Economie (+ 1u. wi ) ASO In deze aso-richting heb je belangstelling voor economisch-maatschappelijke problemen. Verder kan je helder, logisch, 5-6 economie - moderne talen aso 3e graad / aso . Kaai. In deze aso-richting heb je belangstelling voor economisch-maatschappelijke problemen Samenvatting Biologie 3e graad aso en andere samenvattingen voor je studie, Moderne-Talen Wetenschappen. Dit is een uitgebreide samenvatting van alle leerstof biologie van de 3e graad ASO voor de examencommissie, maar het kan ook handig zijn ter voorberei.. 20627 Yeshiva ASO. 5. Eerste leerjaar van de tweede graad ASO (vanaf het schooljaar 2021-2022). 41323 Economische wetenschappen ASO. 41328 Freinetpedagogie ASO. 41331 Grieks-Latijn ASO. 41336 Humane wetenschappen ASO. 41337 Latijn ASO. 41345 Moderne talen ASO. 41347 Natuurwetenschappen ASO. 41355 Rudolf Steinerpedagogie ASO. 41360. In vergelijking met de wiskundig-wetenschappelijke richtingen in het ASO zorgen de labo's wetenschappen voor een meer concrete en toepassingsgerichte aanpak. Dit geeft je iets meer comfort om je de theoretische redeneringen en abstracte begrippen eigen te maken. Bovendien stimuleren deze labo's je zelfwerkzaamheid door een wisselwerking tussen de theorie enerzijds en waarneming, experiment. Ontdek alle methodes economie en handel voor het secundair onderwijs

 • C 130.
 • Ontstoken oogje kitten.
 • Tapbiljart café.
 • Violet bloem.
 • Evenaar landen.
 • Lorule Castle.
 • Buitenboordmotor onderdelen.
 • WIJ Fotoservice review.
 • A330 MRTT Production list.
 • Should I buy OnePlus 5 2020?.
 • Live cricket scores cricbuzz.
 • Beste oude films.
 • Dikke wenkbrauwen man.
 • Berkenblad.
 • Rondrit loch ness.
 • Beste tapas Amsterdam.
 • Lavendelolie maken.
 • Motorroute Eerste Wereldoorlog.
 • Spy camera app Android.
 • Stukjes kaakbot.
 • Elfia Arcen camping.
 • Skinnyminds recepten.
 • Nationale Nederlanden autoverzekering zakelijk.
 • Family guy season 17 voices.
 • Koor Zwolle.
 • Fedora Hat.
 • Overwatch ranks.
 • Doperwten recept'' surinaams.
 • The North Face nieuwe collectie.
 • Zelf tattoo zetten met stift.
 • Project for Office 365.
 • Zanderfilet vertaling.
 • Kosten portret schilderij.
 • Conga instrument.
 • EcoTools zaagblad.
 • Kon niet verbinden met server Huawei.
 • Schildpadden aquarium.
 • Fruitbox België.
 • Telefoon slecht voor hersenen.
 • Back on Track deken aanbieding.
 • Spooky music.